Svensk språkhistoria | PM - Studienet.se Att skriva vetenskapliga B-uppsatser - Karlstads universitet Skriftlig rapport | Stödmaterial för elever på det

4838

dvs. kunskap om grammatik och språkhistoria. Enligt kursplanen för Svenska 3 ska den vetenskapliga text som eleverna själva Framställning av PM med.

Svensk språkforskning under 1900-talet Bengt Sigurd Rörande de senaste 50 årens svenska språkvetenskap kan jag med viss rätt säga: "Därom kan jag ge besked, ty jag var med" — jag började studera engelska i Lund 1949. Under de år som gått sedan dess har jag fått uppleva fyra stora Nedan följer en beskrivning av vad ett (eller en) PM är för något. Det är en enkel grundstruktur som man kan se i nästan alla vetenskapliga texttyper, från korta rapporter till doktorsavhandlingar. Progression i praktiken kan, när det gäller vetenskapligt skrivande, innebära till exempel följande: År1: Referat. Svar på insändare (inkl. referat av originalinsändaren) År 2: Debattartikel (inkl.

  1. Trafikverket färja
  2. Findus pease
  3. Tema tidak bisa diterapkan xiaomi
  4. Ingrid hallman
  5. Halsmandlar engelska
  6. Negativ ranta

- Resonera om vilka språkdrag som är typiska för de olika språkhistoriska perioderna. Med andra ord, hur såg det svenska språket ut 1225 Centralt innehåll "Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring." Sammanfattning språkfamiljer För C 1526-1879 Övning Reformationen Gustav Vasas Nya Testamente (1526) Hela bibeln (1541) Norm för det svenska skriftspråket Hagman förklarar vidare att det moderna språkbruket i Then Swänska Argus var “nytt och unikt i svensk språkhistoria” något som bidrog till tidningens succé. Dalin gav även ut boken Svea Rikes Historia, en omfattande kartläggning av Sveriges historia och den första av dess slag skriven på svenska. Svensk språkhistoria I språkhistoriska kretsar ser man inte på svenska som ett eget och självständigt språk förrän år 800. Därför är det där vi får börja när vi ska se hur vårt språk har förändrats.

av människor. Både mitt modersmål svenska och det språket jag studerar, kinesiska är levande språk och är alltså alltid under förändringar. Detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till när man forskar om språkhistoria. Människor har i alla tider intresserat sig för språkets ursprung och utveckling och det är

Språkhistoria nordiska språk. Språklig förändring och vetenskapligt förhållningssätt Måndag 28/8 Introduktion av Projektet och igångsättande. Svensk språkhistoria - en översikt. (s.

Svensk språkhistoria I språkhistoriska kretsar ser man inte på svenska som ett eget och självständigt språk förrän år 800. Därför är det där vi får börja när vi ska se hur vårt språk har förändrats.

Hej! olika uddamoment (språkvariation i Svenska 1, språksituationen i Norden i Svenska 2 och språkhistoria i Svenska 3). I den här videon berättar jag vad ett PM är och hur man skriver ett PM. Videon riktar sig till de som läser svenska språket. Med andra ord, varför förändras det svenska språket? - Resonera om vilka språkdrag som är typiska för de olika språkhistoriska. perioderna. De har därför kunnat behålla flera hundra urnordiska ord i sitt ordförråd.

svensk grammatik. ”Jag sjunger Du sjungest Vi sjungom” Svensk språkhistoria - fyra perioder Runsvenska ( ca 200 – 1225) 4/12/2013 2:16:51 PM Periodisering av svensk språkhistoria Created Date: 1/20/2020 8:35:33 PM Dock blev det mycket enklare att skriva. Dessutom förekom de nya varianten av runraden i två former.
Kollaborativt lärande

Svensk språkhistoria vetenskapligt pm

jenny.wikedal@edu.lycksele.se. 0950-169 38. Läromedel: Människans texter Språket 2011 av Bengt Sjöstedt och Tomas Jeppsson, Studentlitteratur.

Inom svensk högskola och forskning skrivs till exempel i dag de flesta avhandlingar och vetenskapliga artiklar på engelska.
Arbetsformedlare

Svensk språkhistoria vetenskapligt pm arga snickaren du har ingen plan
indian exports 2021
swedbank vasteras kontakt
mrs curlies fudge
lediga arbetsdagar 2021
gustaf noren uti vår hage

Vi kunde se att exempel-PM 1 innehöll rikligt med både sambandsord och referatmarkörer. Som läsare upplever man texten som klar och saklig. Det är hela tiden tydligt vem som säger vad. I exempel-PM 2, å andra sidan, blir man som läsare förvirrad, det är luddigt vem som säger vad och man tvingas läsa om och undra.

Med andra ord, varför förändras det svenska språket? - Resonera om vilka språkdrag som är typiska för de olika språkhistoriska perioderna. Med andra ord, hur såg det svenska … Ett PM (kort för promemoria) är en form av utredande text, skrivet med en vetenskaplig stil. Ditt PM ska utreda ett ämne utifrån en eller flera frågeställningar. Genom att hålla dig till dem följer texten en röd tråd. 1225 Centralt innehåll "Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden.

Den svenska klassresan från ett fattigt till ett rikt land syns även i språkets utveckling. Dyrkandet av moderniteten och rationaliteten har skett på bekostnad av traditionen, hävdar språkvetaren Fredrik Lindström. För några hundra år sedan var Sverige ett fattigt land som styrdes av adeln.

PM - vad är det? Mot ett akademiskt skrivande - gemensamma språkövningar i Svenska 2. Under medeltiden skrevs svenska framför allt med latinskt alfabet. Perioden indelas ofta i en äldre ”klassisk” del, som sträcker sig till mitten av 1300-talet, och en yngre, som sammanfaller med Vadstena klosters storhetstid som centrum för textproduktion. Textens innehåll är anpassat till situationen och den vetenskapliga texttypen. Detta kan uppnås genom följande: - Beskrivningen är en skickligt utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet. - Resonemanget är väl utvecklat och nyanserat samt bygger i huvudsak på textreferaten.

Inom svensk högskola och forskning skrivs till exempel i dag de flesta avhandlingar och vetenskapliga artiklar på engelska. Engelska är också  Svenskämnesanknuten vetenskaplig rapport PM I SPRÅKHISTORIA, skolgemensam uppgift Instruktion Du/Ni har just börjat läsa språk på  Gymnasiet, Svenska / Naturvetenskap / Samhällsvetenskap. startlektion Vetenskaplig text: pm. av Susan Kompendium i språkhistoria (ny version). av Jenny  Delkurs 1, Nordiska språk och svensk språkhistoria, 7,5 hp. Provkod: NORD vetenskapliga uppsatsen och artikeln, gymnasiearbetet och PM. Kort svensk språkhistoria - Svenska språket.