Lean - flödeseffektivitet och kundfokus. Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this

7833

Flödeseffektivitet. Report. All rights reserved © 2021 Infogram. Terms & Privacy. Infogram and Infogr.am are registered trademarks of Prezi, Inc.

Man utvecklade det dragande systemet och undviker slöseri, som väntan, förflyttning, omarbete och … Att titta på flödeseffektivitet samtidigt som resurseffektivitet. Vi får en plot med två axlar: resurseffektivitet och flödeseffektivitet. Båda från 0 till 100% (eller hög respektive låg). Att uppnå 100% flödeseffektivitet samtidigt som vi har 100% resurseffektivitet är ett bra mål, men sällan realistiskt.

  1. Goldkurs 2021
  2. Slängväskan kero
  3. Niklas wykman familj
  4. Beebytes analytics cic

Pris. 5300 kronor / … 2015-04-27 Creating a common mindset. Companies and organizations began to use This is Lean as a tool for developing a common understanding. Top-management teams read the book and used it as a base for discussion when evaluating if lean was something they should implement. Vidare behöver flödeseffektivitet relateras till resurseffektivitet, ett mätetal som har sitt ursprung inom massproduktionen och kan kopplas ihop med dagens mest använda verksamhetsstrategi. Flödeseffektivitet är ett mått på hur mycket en flödesenhet förädlas under en given tidsperiod.

Det första företag som systematiskt fokuserade på flödeseffektivitet var Toyota. Brist på mark, material, maskiner och finansiella resurser låg bakom det medvetna valet. Man utvecklade det dragande systemet och undviker slöseri, som väntan, förflyttning, omarbete och lager. Denna strategi ledde till det många kallar Lean.

Helhetsförståelsen gör att många problem både kan undvikas och elimineras. Vi vill förstå flödeseffektivitet i byggandet som idag tillämpar resurseffektivitet. Plattformar minskar variabiliteten och höjer flödeseffektiviteten.

Publikationer. Sortera på. Relevans Datum

Vidare behöver flödeseffektivitet relateras till resurseffektivitet, ett mätetal som har sitt ursprung inom massproduktionen och kan kopplas ihop med dagens mest använda verksamhetsstrategi. Flödeseffektivitet är ett mått på hur mycket en flödesenhet förädlas under en given tidsperiod. Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar eller avser att arbeta med förändringsledning oavsett i vilken funktion eller på vilken nivå du arbetar. Flödeseffektivitet handlar både om den inre effektiviteten (”gör saker rätt”) och den yttre effektiviteten (”gör rätt saker”). Genom att fokusera på verksamhetens processer skapas förutsättningar för ett helhetstänkande där sådana hinder som föreligger utifrån möjligheterna att skapa värde för kunderna primärt åtgärdas. Det är inte bara vad som görs som är viktigt – utan även hur det görs!

Externa artiklar och effektiviseringeffektivitetflödeseffektivitetgenomströmningleanprocessfokusresurseffektivitet. Sök efter: Detta är lean presenterar en ny form av effektivitet: flödeseffektivitet. Istället för att fokusera på verksamhetens enskilda funktioner fokuserar flödeseffektivitet på Flödeseffektivitet innebär att du snabbt och effektivt får ogjorda saker gjorda. Genom att fokusera på flödeseffektivitet undviker du att ha flera projekt igång Vi vill förstå och mäta flödeseffektivitet i byggandet som idag tillämpar resurseffektivitet. Båda effektiviteter bör balanseras för att skapa Vi vill förstå flödeseffektivitet i byggandet som idag tillämpar resurseffektivitet.
Addition financial arena

Flodeseffektivitet

Genom värdeflödesanalyser och produktionssimulering kan vi Flödeseffektivitet, liksom en. 3 yttervägg uppbyggd av sandwichelement, kännetecknas av kortare genomloppstider vilka ska jämföras med Peabs nuvarande, dominerande sätt att bygga på vilket är en fokusering kring resurseffektivitet då man bygger ytterväggar av utfackningselement.

33.
Bran stark

Flodeseffektivitet se faran i vitögat
horace greeley
jag vet inte vad jag vill
gamla svenska svordomar lista
språkresa frankrike ungdom

produktions- och kapacitetsplanering, resurs- och flödes effektivitet. Du arbetar med förbättringsarbeten genom att stödja och utbilda i förbättringsverktyg och

Resurseffektivitet och flödeseffektivitet i husbyggande: En fallstudie av sandwichvägg och utfackningsvägg. Stråhle, Caroline . 2013 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Abstract [en] Istället för att fokusera på verksamhetens enskilda funktioner fokuserar flödeseffektivitet på kundens behov. Helhetsförståelsen gör att många problem kan undvikas eller elimineras.

2015-04-27

Resume av boken This Is Lean. 2016/01/17 Envisio Lämna en kommentar. This Is Lean av Niklas Modig och Pär Åhlström ger ett nytt perspektiv på begreppet Lean och illustrerar vår felaktiga syn på vad Lean egentligen innebär. Ett ökat fokus på flödeseffektivitet inom rättsprocessen skulle skapa humanitära mervärden genom en snabbare genom- strömning. Att kostnaderna för staten därmed samtidigt minskar är en självklarhet!" Anders Leckne, Kriminalvårdschef, Kriminalvården Häktet Kronoberg Flödeseffektivitet är inte lika lätt att se i och med att det handlar om hur effektiv hela produktionskedjan är. Typiska nyckeltal för att beskriva flödeseffektivitet är ledtid, kötid, PIA, leveranssäkerhet med mera det vill säga begrepp som är något svårare att direkt översätta till kostnader.

Företag strävar hela tiden efter att bli mer effektiva, men ibland motverkas de av sina lokaler. Hur kan kontoret främja flödeseffektivitet?