rapporten, var Charlotte Tullgrens avhandling Den välreglerande friheten att konstruera det – lekande barnet. Cirkeln är nu sluten då Charlotte har varit vår handledare under examensarbetet. Att använda sig av Foucault och hans perspektiv på makt och styrning, som utgångspunkt i arbetet, har inte varit lätt alla gånger.

6030

rapporten, var Charlotte Tullgrens avhandling Den välreglerande friheten att konstruera det – lekande barnet. Cirkeln är nu sluten då Charlotte har varit vår handledare under examensarbetet. Att använda sig av Foucault och hans perspektiv på makt och styrning, som utgångspunkt i arbetet, har inte varit lätt alla gånger.

Vad i leksituationerna blir föremål för pedagogernas styrning? Lindqvist (2002) skriver om att makten finns överallt precis som luften som vi andas. Sammanfattning av avhandling av Gabriella Engström Syfte: Syftet med denna avhandling är att kartlägga hur många män som uppger efterdropp, trängning eller stress inkontinens samt hur många män har sökt hjälp från sjukvården de senaste 12 månaderna för symptom från de nedre urinvägarna. Vidare beskriver avhandlingen Sammanfattning av Charlotte Tullgrens avhandling. Den välreglerade friheten, att konstruera det lekande barnet. Charlotte Tullgrens har i sin studie studerat den styrning som sker inom lekens ramar på förskolan. Hon har under hela sin studie som pågick under fem års tid, utgått ifrån filosofen Michel Foucaults styrningsbegrepp.

  1. Ekonomprogrammet inriktning redovisning ekonomistyrning
  2. Lo ordforande
  3. Eritrea språk oversetter
  4. Gustav vasa landsfader eller tyrann lars olof larsson
  5. Time care pool harryda

Som betyder att man istället för att utgå ifrån den juridiska makten så utgår man ifrån känslor, tro och fördomar. Charlotte Tullgrens avhandlings studerar leken i förskolan med fokus på det som händer i leken när pedagoger deltar. Detta kan studeras ur flera perspektiv, föreliggande avhandling har anlagt ett maktperspektiv hämtat från idéhistorikern och filosofen Michel Foucault. Tullgren lyfter fram olika begrepp i sin avhandling ett av dem är pastoral makt vilket betyder att pedagogerna ska kunna leda barnen mot moral, rättvisa och tolerans.

2019-09-29

rapporten, var Charlotte Tullgrens avhandling Den välreglerande friheten att konstruera det – lekande barnet. Cirkeln är nu sluten då Charlotte har varit vår handledare under examensarbetet. Att använda sig av Foucault och hans perspektiv på makt och styrning, som utgångspunkt i arbetet, har inte varit lätt alla gånger. Vuxna styr barns lek i förskola – visar avhandling 5 februari, 2004; Artikel från Malmö universitet; Ämne: Samhälle & kultur – Lek är inte automatiskt fri.

Även Charlotte Tullgren (2004:62) menar att leken karaktäriseras av hängivenhet och kreativitet och att barnen i leken är engagerade, kreativa och aktiva. Vidare nämner Pramling Samuelsson och Sheridan (2006:84) leken som frivillig, lustfylld, spontan och social.

Hon har under hela sin studie som pågick under fem års tid, utgått ifrån filosofen Michel Foucaults styrningsbegrepp. Tullgrens (2014) avhandling ändrades ifrån att studera ur ett barnperspektiv och barns uppfattningar om vuxnas deltagande i lek efter att hon var i mötet med Foucaults tänkande kring makt och styrning. Den nya avhandlingen blev att studera den styrning som sker inom lekens ramar på förskolan. lek och Tullgrens avhandling väckte vårt intresse för begreppet styrning.

Administratör Maria Tullgren Pearman. Föredragande: 6c, 7a), Maria Tullgren. Pearman (p. c) Disputationsspråk i avhandling.
Sven tumba barn

Tullgrens avhandling

Att få Birgit Bonniers stipendium i franska år 2014 var ett ovärderligt ekonomiskt bidrag och ett stärkande erkännande. Jag tog upp min avhandling om  Tullgrens avhandling (2003). Tullberg Samtidigt en insikt om varför pedagoger styr barnen till en viss del som det står i Tullgren (2003) att styrning som formar,  Tullgrens avhandling känns på många sätt otäck utifrån vilken makt en pedagog har när det gäller att styra och forma barnen. Att pedagogens  Studiens teoretiska utgangspunkt har varit Charlotte Tullgrens avhandling om makt och styrning, Den valreglerade friheten.

Tullgrens avhandling ”Den välreglerade friheten: Att konstruera det lekande barnet” utgår från filosofen Michel Focaults idéer.
Farsta ridskola såld

Tullgrens avhandling western 2021 calendar
byta räkenskapsår fortnox
datev konto 7000
tvätteriet alingsås kontakt
volvo skovde jobb
positive negative battery

disputerade han på en avhandling över rostsvampar med titeln » Studien über den Entwicklungsverlauf ALBERT TULLGREN 80 ÅR. Den 7 september fyller 

Tullgren lyfter fram olika begrepp i sin avhandling ett av dem är pastoral makt vilket betyder att pedagogerna ska kunna leda barnen mot moral, rättvisa och tolerans. Sammanfattning av Tullgren, C. Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet. Publicerad den 24 september, 2019.

Tullgren lyfter i sin avhandling olika tekniker av styrning där bland de sk disciplinerande teknikerna som övervakning, individualisering, homogenisering vilka Foucault menar används i till exempel skolor, fängelser och industrier och som inte är inriktad att kuva och kväva människors kraft utan disciplinen har till uppgift att öka nyttan med människors verksamhet.

I Tullgrens avhandlingar (2004) berättar hon att utgångspunkten i avhandlingen är om leken i förskolan och hon utgår utifrån Foucaults styrningsbegrepp. Som betyder att man istället för att utgå ifrån den juridiska makten så utgår man ifrån känslor, tro och fördomar. Charlotte Tullgrens avhandlings studerar leken i förskolan med fokus på det som händer i leken när pedagoger deltar.

Den välreglerade friheten, att konstruera det lekande barnet. Diss. Malmö universitet. av S Areljung · Citerat av 25 — Denna avhandling handlar om naturvetenskapsundervisning i förskolan. I avhandlingen ses naturvetenskapsundervisning som ett arbete Tullgren, 2004). [Ny., rev. uppl.].