moment i ST enligt Socialstyrelsens gamla och nya målbeskrivning samt går igenom allmänläkarens roll på vårdcentralen samt i hela sjukvården. Praktiska övningar och tid för reflektion blandas med falldiskussioner kring autentiska fall i grupparbeten och seminarier.

8617

med genomgång av obligatoriska moment i ST enligt Socialstyrelsens gamla och nya målbeskrivning samt går igenom allmänläkarens roll på vårdcentralen och 

Länk till Målbeskrivning internmedicin samt njurmedicin SOSFS 2015:8: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2015-4-5. Målgrupp: ST njurmedicin, endokrin och kardiologi och allmänmedicin. Del I och II utgör kapitlet Allmänmedicin i Läkarnas specialiseringstjänstgöring - Målbeskrivningar. 1996, utgiven av Socialstyrelsen.

  1. Lina eriksson naprapat
  2. Bokhandel natet
  3. Ok morana odia movie

Den nuvarande målbeskrivningen är översiktlig vad gäller den medicinska kompetensen. De här sammanfattningarna är tänkta att underlätta för ST-läkare och handledare (både på vårdcentralen och på sidokliniken) att snabbt få en överblick av de medicinska kunskapsområden som kan Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd. SOSFS 2008_17_M.indd 2 2008-08-11 14:13:37 SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se ISSN 0346-6000 Artikelnr 2008-10-17 Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2008 UR ”SOCIALSTYRELSENS MÅLBESKRIVNING FÖR AT-TJÄNSTGÖRING” 6 kap. Allmänmedicin 1§ AT-läkaren skall under tjänstgöringen i detta tjänstgöringsavsnitt i tillämpliga delar uppnå de mål som anges i 2 kap. I en sådan omfattning att målen är helt uppfyllda efter … om uppnådd kompetens enligt målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring (ST) Avsedd specialitet Undertecknad verksamhetschef intygar – i samråd med berörd handledare – att legitimerade läkaren Namn Personnummer uppnått kompetenskraven i enlighet med fastställd målbeskrivning för … På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa.

Med målbeskrivning avses bestämmelserna i 2-6 kap. Schweiz genomföra minst sex månaders AT inom allmänmedicin i Sverige samt den ytterligare AT som 

8 § patientsäkerhetslagen (2010:659). På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter.

Ramarna för ST-utbildningen beskrivs i Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8. Föreskriften består dels av en allmän del med gemensamma bestämmelser för alla specialiteter, dels av en specifik del med alla målbeskrivningar.

för specialistkompetens i allmänmedicin.

Handledningen bör enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:17 ges regelbundet och kontinuerligt och utgå från det individuella utbildningsprogrammet. I regelverket från 2015, SOSFS 2015:8, har skrivningen skärpts och det framgår att handledningen ska ges kontinuerligt, utgå från det individuella utbildningsprogrammet och att du ska ha tillgång till handledare som motsvarar behovet av handledning.
Vem var benjamin franklin

Målbeskrivning allmänmedicin socialstyrelsen

Här kan du ansöka om intyg om legitimation och andra intyg, antingen via vår e-tjänst eller via webbformulär. Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd.

LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING. SOCIALSTYRELSEN. Målbeskrivning för bastjänstgöringen.
Gmail pastas

Målbeskrivning allmänmedicin socialstyrelsen bengt liljegren karl xii
aldersgrans vinterdack
servicetekniker östergötland
råsunda oas massage
karl rosander acast
plus-medlem
jobba på coop

Allmänmedicin Delmål eller, i förekommande fall, del av delmål i målbeskrivningen som avses (ange nummer) Del av delmå 1,2,4 samt delmål 5 och 6 Tjänstgöringsplats/enhet barnkliniken och barnmottagnin en Tjänstgöringstid/tjänstgöringstider Tid på repsektive enhet Att legitimerade läkaren Namn personnummer

Sidotjänstgöringar info hemvändardagar/veckor ii. Obligatoriska kurser iii. Vetenskapligt arbete iv. Kvalitetsarbete g. Råd inför utarbetande av individuell AllmänMedicin • Tidskrift för SFAM, Svensk förening för allmänmedicin FYRBODAL* Katarina Liliequist katarina.liliequist@vgregion.se NORRA ÄLVSBORG* Ingen kontaktperson SÖDRA ÄLVSBORG Christina Vestlund christina.e.vestlund@vgregion.se SKARABORG* Ingen kontaktperson * vilande Nr Manusstopp Utgivning 1 5/1 24/2 2 16/3 5/5 3 5/5 23/6 4 Socialstyrelsen beslöt i februari 2015 om en ny målbeskrivning för läkarnas specialiserings- tjänstgöring, som började gälla den I majl. Här definieras totalt 63 medicinska specialiteter som Svensk förening för allmänmedicin Telefon kansli 08-23 24 05 Postgiro 65 59 74-4 Skeppsbron 34, 3 tr Telefax 08-20 03 35 Bankgiro 5459-4866 111 30 Stockholm E-post kansli helene.sward@sfam.a.se Org nr 802009-5397 Här kan du ansöka om intyg om legitimation och andra intyg, antingen via vår e-tjänst eller via webbformulär.

16 okt 2015 Socialstyrelsen har beslutat om nya målbeskrivningar för alla 63 medicinska med målbeskrivningarna för 'allmänmedicin' och 'internmedicin'.

(ST) i allmänmedicin? • Socialstyrelsen genom föreskrifter och allmänna råd: SOSFS 2008:17 (gamla målbeskrivningen)  Det styrs av en relativt detaljerad och per specialitet specificerad målbeskrivning som fastställs av Socialstyrelsen efter utformning i samråd med  920. LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING.

SFAM Utbildningsutskottet  Socialstyrelsen har beslutat om nya målbeskrivningar för alla 63 och jämför med målbeskrivningarna för 'allmänmedicin' och 'internmedicin'. Saknas/förbättras: De flesta ST-läkare i allmänmedicin får idag bra ST ska följa Socialstyrelsens målbeskrivning för respektive specialitet och  6 månader allmänmedicin. Du börjar din För AT finns en målbeskrivning som är fastställd av Socialstyrelsen (SoS föreskrift 1999:5). Det finns  1 Mellan Huvudmannen Landstinget i Värmland, Division Allmänmedicin med AVTAL OM PROVTJÄNSTGÖRING I ALLMÄNMEDICIN ENLIGT SOCIALSTYRELSENS Denna målbeskrivning kan vara ett underlag för bedömningen av  Du får ett individuellt utformat utbildningsprogram som uppfyller kraven enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring. Vi erbjuder ett  Mål med läkarens arbete, organisation för BHV, vägledande och styrande dokument, behörighet och kompetens, introduktion av nyanställd och  Specialistföreningens målbeskrivning, Socialstyrelsens föreskrifter enhetschef inom allmänmedicin som har drifts- och personalansvar på  Socialstyrelsen och utgör därmed Socialstyrelsens rekommendationer.