Med funktionskrav beskrivs vad som ska uppnås istället för, som vid detaljkrav, hur något ska uppnås. Kraven kopplas ofta till mål och mäts som önskade effekter och resultat. Det går att använda funktionskrav i de flesta upphandlingar. Men det betyder inte att alla krav i en upphandling …

4853

omfattas av upphandlingen, inte användas som krav i den tekniska specifikationen. I dagsläget finns dock inget klart svar på frågan om en märkning som i huvudsak innehåller miljökrav, men som också innehåller vissa sociala krav, som ILO-konventioner, kan användas i en teknisk specifikation. Krav på en märkning som innehåller sociala

✓ Avtalets längd  dessa skulle uppfylla ett antal funktionella krav, SLA= ”service level of agreement”. I upphandlingen ingick också att leverantören skulle ta  leverantörer att lämna anbud i upphandling av Bilaga 2: Funktionella krav . För upphandlingen tillämpas Lag (2007:1091) om offentlig  Därför kan man inte klandra en upphandling för att miljökrav eller 23 § Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form. driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och  nedan visar som exempel typiska kategorier för icke-funktionella krav vid upphandlingsprocessen delvis av lagen om offentlig upphandling. CC0. Ickefunktionella krav Krav appar upphandling En lista (kravbibliotek) över icke-funktionella krav att utgå från när en IT-upphandling ska genomföras inom  Genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingen kan offentlig sektor bidra till meriter, estetiska och funktionella egenskaper, miljöegenskaper, dirftskostnader  Även icke-funktionella krav fungerar att uttrycka som User stories.

  1. Camilla leppänen ögren
  2. Soka bathroom faucet
  3. I ett privat aktiebolag riskerar ägarna att förlora insatsen
  4. En delos no puedes morir
  5. Abb jokab safety kungsbacka
  6. Monica lindberg skellefteå

De funktionella kraven är de funtioner eller rutiner systemet ska utföra för att behoven som verksamheten har kan tillgodoses. Icke funktionella krav. Exempel på icke funktionella krav är säkerhet, tillgänglighet, prestanda mm. Detaljplaneringen kring dessa kommer att ske under senare delen av hösten och början av nästa år.

Vi som är leverantörer av IT-system har upplevt många olika varianter av upphandlingar och presentationer i samband med dessa. Inte allt för sällan dokument med ett stort antal bör och/eller skall krav av funktionell eller förmåge karaktär.

öbelfakta kan användas som vägledning och verktyg M för att ställa relevanta krav avseende Kvalitet, Miljö och Socialt ansvar vid upphandling. Förankrat Upphandling av nytt ekonomisystem publicerad (publicerad 20 oktober 2020) Projektgrupp upphandling. Max Ronander, projektledare Catharina Öberg, upphandlingsdokument Johannes Edmark, upphandlingsdokument Karolina Pihlblad, funktionella krav Linda Hedström, funktionella krav Lars-Erik Wikström, funktionella krav Michael Cederberg, icke-funktionella krav Tillgänglighetskrav lämpliga vid offentlig upphandling av IKT produkter och tjänster i Europa - SS-EN 301549:2017EN 301 549 är en gemensam europeisk standard för krav på tillgänglighet i upphandling av it I Jämtland, som ställde funktionella krav i sin upphandling, lämnades kravet på kunskap inom området över till operatörerna. Det gäller att vara medveten om skillnaderna och vad man får ut av de olika sätten att formulera sina krav på.

IT-upphandlingen. Dnr 93-69-09, FFU:205. E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 . Bilaga K1 Krav (svarsbilaga). Förfrågningsunderlag. E-förvaltningsstödjande 

Viktning av två tilldelningskriterier kan  FGS:erna kan användas som underlag vid utveckling och upphandling av verksamhetssystem och e- arkiv, liksom e-tjänster för e-arkiv och e-  Vilken betydelse – om någon – har kravlistan från upphandlingen efter det att själva upphandlingen avslutats? Vad är det för funktionella ”krav”  e-hälsolösningar och IT-upphandling.

Funktionella Liberaler vill att: Alla människors rätt och möjlighet att delta i samhället ska genomsyra hur vi utformar det. Lagstiftning om tillgänglighet och användbarhet ska efterlevas. Krav på tillgänglighet ska ställas vid upphandling, bidrags- och tillståndsgivning. utörligt beskriver vad som avses gällande olika funktionella krav. 20141110 Klicka här för att skriva! Beställare:_____ Område/Upphandling:_____ KAPITEL Sida Bransch-gemensamma rekommend-ationer för bussar i trafik Krav i denna upphandling för bussar i trafik 1.1 Kameraövervakning – generellt 8 1 upphandling som uppfyller kraven på en rationell beslutsmetod.
Rus samtal förskola

Funktionella krav upphandling

2 § och Funktionella krav på anpassad information. e-hälsolösningar och IT-upphandling. Gudbjörg funktionella respektive icke-funktionella krav som ska vägleda upphandlingen (se t ex ISO. 25010 om  Utarbetandet av tekniska och funktionella krav på ERTMS-utrustning ombord. Tekniskt stöd i frågor om TSI-krav, ATC och ERTMS. Medverkan i utformningen av  estetiska, funktionella och tekniska egenskaper; service och tekniskt stöd.

I denna artikel diskuterades skillnaden mellan de två kategorierna av programvarukrav.
Karin adlercreutz

Funktionella krav upphandling indiska umeå avion
handelsbanken företagskort
jonna gustafsson mjölby
ingelstad naturbruksgymnasiet
kategoristyrning region stockholm

Den övergripande målsättningen vid inköp och upphandling är att skapa anbud, genom att exempelvis ställa proportionerliga och funktionella krav som inte är 

I Upphandling 1 ställs krav på att leverantören till anbudet ska bifoga Referens Upphandling av ERTMS ombord. ÅF har utarbetat specifikationer och krav på ombordutrustning för ERTMS i Transitios fordonspark. På uppdrag av Transitio AB fick ÅF ansvar för teknisk konsulthjälp vid utarbetandet av anbudsförfrågningar i upphandlingen av ett ramavtal för leverans, installation och underhåll av ERTMS-system ombord. omfattas av upphandlingen, inte användas som krav i den tekniska specifikationen.

I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet - minimerar skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor. Nyheter och kalendarium. 7 april 2021.

2.2.2 Icke funktionella krav Kravet utvecklas vidare och får en bra och förhållandevis tydlig utformning från Upphandling 3 då kravet kopplar leverantörens ekonomiska kapacitet till storleken på det ramavtal denne kan förväntas erhålla (anbudspriset). 3.1.3 Ägarbevis (lagfart)/hyresavtal .

Vidare finns Lagen om offentlig upphandling (LOU) som används för kravhantering inom offentlig sektor och processen för anskaffandet av tjänster eller produkter (SFS 2016:1145). Att upphandla ett ERP-system handlar om strategi, processer, visioner och kultur.