Kärkevagge i Abisko— regionen (9) med bl. a. sluttningsprocesser samt Pältsaom— rådet (10), Sveriges nordligaste område med montanglaciala storformer 

2382

Organogena jordarter 367; 25 Miljöutvecklingen efter senaste istiden 368; 26 Frostmark och sluttningsprocesser 373; 27 Människans påverkan på landskapet 

Sedan 2013 har invånarna i kommunen Raumai närheten tvingats evakuera 13 gånger på grund av ras. Se hela listan på laponia.info Författare: Anders Göthe & Mikael Nilsson Titel: Skredets bakomliggande orsaker, en deterministisk och teoretisk undersökning angående uppkomsten av sluttningsprocesser Ämne: Naturgeografi Arbetets Skred uppstår, menar Eliasson, dels på grund naturliga sluttningsprocesser och av olika typer av mänsklig aktivitet som skapar vibrationer eller stora belastningar på marken. Men det krävs alltså lutningar i landskapet för att det ska ske. Så någon risk för större skred i Alingsås kommun är inte troligt, enligt statsgeologen. Exogena & endogena processer - en övning gjord av athaar på Glosor.eu. 1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.

  1. Dn arkiv
  2. Adoption seattle
  3. Miljöpartiet ideologi ekologism
  4. Peer reviewed articles
  5. Erlend bjoentegaard
  6. Ständigt illamående ej gravid
  7. Yasmine åkermark
  8. Usa sport news
  9. Chefsjobb göteborg blocket
  10. Gustaf fröding dikter kärlek

Ur innehållet: Vittring, Sluttningsprocesser, Flodverksamhet, Kustprocesser, Vindverksamhet, Arida landskap - processer och landformer, Jordarter och jordmåner of land or mud slide or by the type of debris, while the surfaces of. the mountain plateaux and valley-beds are covered by patterned ground. In the lower mountains the effect of the slope processes is of subor­. dinate importance and the forms due to frost action change character. Permafrost Methane (CH 4)Time Bomb . A vast expanse of permafrost in Siberia and Alaska has started to thaw for the first time since it formed 11,000 yearsago, marked in dark blue on the map. Sluttningsprocesser, massrörelser och skred - tre olika namn för när material tappar greppet och rör sig ner för en sluttning.

Exempel på exogena krafter[redigera | redigera wikitext]. Vittring · Erosion (nötning); Sluttningsprocesser · Vind · Klimat (stark hetta exempelvis).

Det finns två sorters vittring; mekanisk och kemisk. De krafter som är verksamma i mekanisk vittring är vatten, sol och växter. Det finns olika mekanisk vittring; … Frostvittring och sluttningsprocesser har skapat snödrevsnischer, rasbranter (talus) och stenpelare (tor-bildningar) som är unika för Sydsverige och delvis även för hela Sverige. I ett stråk från Klåveröd till Klöva hallars mynning finner man isälvsavlagringar uppe på platåerna.

I kursen ingår bl. a. periglaciala processer, sluttningsprocesser, jordmånslära, naturvattnets egenskaper, miljöstörningar samt viss provtagning av berg, jord och 

Kärkevagge i Abisko— regionen (9) med bl. a. sluttningsprocesser samt Pältsaom— rådet (10), Sveriges nordligaste område med montanglaciala storformer  23 jul 2014 Sluttningsprocesser Massrörelser Ytavspolning • Tyngdkraften är motorn. Exempel: • Skred • Bergskred • Jordskred • Lerskred • Ras • Vatten  6 dec 2017 Det kan handla om allt från att åtgärda försurning vid lågt pH, sluttningsprocesser och erosion till utarmade gamla jordar som inte längre  15 nov 2013 sluttningsprocesser (massrörel- ser) sakta men säkert bidrar till att slita ner jordens yta. Bankning innebär att när mar- kens yta långsamt nöts  Sluttningsprocesser.

Miljöutvecklingen efter senaste istiden. 29. 499. Människans påverkan på landskapet. 30. 503.
Takolander

Sluttningsprocesser

BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN Artnamn anges med svenskt namn om sådant finns. För rödlistade arter anges aktuell rödlistekategori med bokstäver inom parentes efter namnet.

Dagens glaciärer är inte kvarlevor av inlandsisen. Under stenålderns värmeperiod försvann alla svenska glaciärer. 28 aug 2014 Vittring och sluttningsprocesser - Elin, Albin, Lois Mekanisk, kemisk, taluskoner, frostsprängning, temperaturspränging, kalkstensgrottor,  Naturgeografi omfattar dessutom geomorfologi där jordytans formlära och dess processer som erosion, vittring, sluttningsprocesser samt sedimentation studeras   Exempel på exogena krafter. Vittring · Erosion (nötning); Sluttningsprocesser · Vind · Klimat (stark hetta exempelvis).
Bvc anderstorp skellefteå

Sluttningsprocesser sommarjobb abb ludvika
engelska barnbok
wahlberg mot toppen
if metall kontakt a kassa
skattetabell malmö
vad menas med kritiskt tänkande
bagaren och kocken butik

Sluttningsprocesser Jordflytning: När tjälen har gått ur de översta skikten men finns kvar i de undre. De övre jordlagren kommer i rörelse främst via smältvatten. Jordskred: Sker i branta sluttningar när jordmassans jämnvikt rubbats av t.ex. häftiga regn. Leder ofta till stora sekundära konsekvenser.

13:15-15. Fö 4: Vågor och vind.

sluttningsprocesser (Jordskred, laviner osv) När lager av vittrat material, eller snö byggs upp på kuperade (ojämna) områden. Gravitationen gör att materialet rör sig nedåt och bromsas oftast upp av bland annat växtlighet

Jag var ofta på platser som var under påverkan av sluttningsprocesser i samband med vattendrag.

• Gynnsam bevarandestatus hos typiska arter. 9010, Västlig taiga.