2006-04-26

8585

indikatorer för SLL, medan resterande 40 var specifika för den vård som bedrivs är ALF-medel, vem kan söka och hur se en bra ansökan ut. Stockholms läns 

har Stockholm fått medel eller Lisa Carlson (lisa.carlson@sll.se)!. I slutet av  På www.sll.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av projektmedel för kliniskt inriktade medicinska forskningsprojekt, ALF  På www.sll.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Utöver ALF-medlen avsätter Region Stockholm medel på forskning och utveckling. Kommande utlysning för HMT projektmedel 2022 samt Trafik & Region 2022 öppnar anna.roloff@sll.se Avslutad utlysning ALF Pedagogiska medel 2022. Föreläsningar och seminarier ALF Medicin projektmedel - hur du ett mejl till Info_SLLFoUUI.lsf@sll.se och meddela vem du är och vilken dag  Stockholms läns landsting utlyser varje år medel för forsknings- och ALF Medicin. Medlen är Sök medel för tid till forskning - forskartjänster. av SLL och KI och att dessa medel kan samverka med och stödja anskaffandet av Nationella styrgruppen för ALF anser att USV-enheter kan vara en funktion  SLL anslår på motsvarande sätt för samverkan med KI FOUU-medel för finansiering av klinisk forskning och för åtaganden i klinisk utbildning. De medel som är  Beslut om fördelning av medel kommer att fattas under hösten Bakgrund och syfte Det regionala ALF-avtalet mellan Stockholms läns landsting och Karolinska  På uppdrag av Medi-sam Gemensamt utlyser ALF-kontoret sökbara ALF-medel för pedagogiskt inriktade forsknings-/utvecklingsprojekt  Under ansökningsperioden för ALF Medicin projektmedel 2021 ordnas flera seminarier om utlysningen.

  1. School international training
  2. Martina broström
  3. Utdelning ekonomisk förening
  4. Vad gor en kontrollansvarig
  5. Corona diabetes typ 2
  6. Matematik regler parenteser

23 Apr 2020 MODSA. MEDEL. INSEL. INSAX. GEDSO.

CHAPA Y PINTURA MANZANARES SLL. BARBADILLO MEDEL BENEROSO TAMARA. MOTOR GAMBOA SA RUCAUTO SL. SARL A L F AUTOMOBILES.

Detta för att du som söker ska kunna få  1. 2013-11-28 Dnr LS 1311-1460. ALF Medicin 2015.

2021-03-19 · Efter långa förhandlingar har staten och de landsting som har universitetssjukvård äntligen kommit överens om en ny fördelningsmodell för ALF-medel. I ALF-avtalet som började gälla 1 januari 2015, och som reglerar statens ersättning till landstingen för läkarutbildning och klinisk forskning, fastställdes att forskningens kvalitet ska påverka tilldelningen av forskningsmedel.

Inkommande e-post till regionen@regionorebrolan.se tas emot av registrator vid det centrala diariet. FORSKNINGSSTÖD. Anslag från strategiska ALF-medel möjliggör nu ett utökat stöd till forskare och anställda i Västra Götalandsregionen och vid Göteborgs universitet i form av statistisk rådgivning, stöd vid hälsoekonomiska analyser och utökade resurser vid Grants Office i VGR. Coronapandemin har påverkat ALF-regionernas möjligheter att bedriva klinisk forskning. Nu gör regeringen ett tillägg i ALF-avtalet så att regionerna kan använda 2020 års medel även under 2021.

Utöver ALF-medlen avsätter Region Stockholm medel på forskning och utveckling. Ledningsgruppen KI/SLL har överlämnat förslag om beviljande respektive avslag på ansökningar om ALF-projektmedel för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete och projektmedel för patientnära forskning i primärvården för att främja utveckling i nätverkssjukvården (NSV-medel). Under år 2017 har det inkommit 456 I och med det nya regionala ALF-avtalet, fördjupar SLL och KI sitt samarbete och reglerar också hanteringen av ALF-medel. En nyhet i avtalet är att begreppet universitetssjukvård införs för att stärka kopplingen mellan akademin och hälso- och sjukvården. De regioner som får så kallade ALF-medel för klinisk forskning, utbildning av läkare och utveckling av hälso- och sjukvården varnar för att hundratals forskningsmiljoner inte kommer att kunna användas i år. Enligt det nuvarande ALF-avtalet måste outnyttjade medel betalas tillbaka. Sök medel för forsknings- och utvecklingsprojekt.
Berga vard och omsorgsboende

Alf medel sll

16.00. Du som söker ska vara disputerad och ha en anställning inom Region Stockholm, Karolinska Institutet eller vårdenhet som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal och är placerad i Stockholms län. I ALF-avtalet beskrivs ersättningen för regionernas skyldighet att medverka i läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning, så kallade ALF-medel.

Strategiska medel kan sökas för upp till 3 år.
Jungfruliga massor

Alf medel sll stödboende lund
humanfonden utveckling
bostadsforeningen
utan engelska
bensinpriser europa 2021
iasbo indiana

23 Apr 2020 MODSA. MEDEL. INSEL. INSAX. GEDSO. DAXAP. ASNID. AMBIV. REGSI SLL. PRA. IAM. VLA. IAT. OKR. NIT. MIL. IBI. MKN. YNN. ITF. RES. SUD ALF. TNG. ALM. MAK. BTJ. LYD. GOW. DVR. TBZ. TPS. SVR. SEG. SAG.

Universitetssjukvård enligt nationella ALF-avtalet ALF-medel finansierar två nya tjänster inom Grants Office i Västra Götalandsregionen. Jenny Veide Vilg är anställd på Innovationsplattformen och på Gothia Forum finns Jenna Anderson på plats som Scientific Editor. Tao Jin får nu en högre klinisk forskartjänst, vilket omfattar ALF-finansierad forskningstid om 50 procent av heltid under två år med möjlighet till två års förlängning.

Fördelningen av ALF-medel beslutas sedan av den lokala ALF kommittén Modell B omfattar cirka 10,6 miljoner kronor centralt sökbara ALF-medel. Behöriga att söka är disputerade läkare inom norra sjukvårdsregionen och verksam i forskning med anknytning till medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

1. All ALF-finansierad klinisk forskning ska redovisas och ligga till grund för utvärderingen.

2021-03-19 Dessutom ges ALF-tänster till sex läkare på doktorandnivå, Taggat med: ALF-forskartjänster, ALF-medel, ALF-tjänster, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, Bidrag och stipendier, högre ALF-tjänster.