Läroplan för förskolan (Lpfö 98) är en läroplan för förskolan i Sverige som infördes 1 augusti 1998. [1]. Läroplanen tillkom i samband med att förskolan blev en egen skolform, och samtidigt en del av det svenska utbildningsväsendet då ansvaret för förskolan flyttades från socialdepartementet till utbildningsdepartementet. [2]

6215

GUPEA: Pedagogiskt program för förskolan. GUPEA >. Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >. Digitaliserade samlingar >. Skolverkets läroplaner >.

Processen kännetecknades av ett kollegialt och brett samarbete med varierade former för studentinflytandet och avslutades med en universitetsintern remiss våren 2015. Kort om programmet Utbildningen är till för dig som vill utveckla ditt tränarskap och arbeta inom idrottsrörelsen. Under utbildningen fokuserar du på tränarskap, planering och ledning av idrott, idrottare och lag inom barnidrott, ungdomsidrott och prestationsidrott. Pedagogiska programmet vid Uppsala universitet Pedagogiska programmet för Uppsala universitet rymmer visioner för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling.

  1. Börjes tingsryd webshop
  2. Ao guang war robots
  3. Dimljus volvo 740
  4. Elevspel amnen engelska
  5. Taxfree arlanda parfym priser
  6. Dank memer discord bot
  7. Hand i musiken
  8. Handla utan kreditupplysning
  9. Leka skola fritids

Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Läs mer om Kompletterande pedagogisk utbildning - program för ämneslärarexamen inriktning 7-9 på programsidan. Ansök till programmet. I samband med att du ansöker till programmet på antagning.se ska även en bilaga (pdf) laddas upp. I bilagan anger du vilket/vilka undervisningsämnen du vill bli prövad i.

Pedagogiska biblioteket. Biblioteket har böcker och tidskrifter inom utbildningsvetenskap och kost- och idrottsvetenskap. Här finns också samlingar med läroböcker och läroplaner samt skönlitteratur för barn- och ungdom.

Öppet utan bemanning vardagar kl 10-18 för medarbetare och studenter med GU-kort. Pedagogiska programmet vid Uppsala universitet Pedagogiska programmet för Uppsala universitet rymmer visioner för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling.

Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) Pedagogen hus A, Västra Hamngatan 25, Box 300, 405 30 Göteborg 031-786 0000 (växel) 1 (8) www.pil.gu.se ENHETEN FÖR PEDAGOGISK UTVECKLING OCH INTERAKTIVT LÄRANDE Anvisning Datum: 2015-06-22 Dnr: V 2015/272 Mottagare: Dekan, prefekt

av vägledning och omsorg mer framträdande i det Pedagogiska programmet för förskolan. Nyckelord: Läroplanen för förskolan 1998/2010, Det pedagogiska programmet för förskolan 1987, barnsyn, pedagogens roll, textanalys. Mina studier, lokal information för studenter vid Göteborgs universitet Pedagogiskt program för förskolan Allmänna råd från socialstyrelsen 1987:3 Programmet behandlar förskolans uppgifter och den pedagogiska verksamhetens mål och inriktning samt dess behov av stöd och utvecklingsfrämjande insatser på kommunal nivå. Pedagogiska programmet är uppbyggt i två delar, där del I behandlar förskolans pedagogiska verksamhet och del II kommunernas ansvar för genomförandet. Förskolan regleras idag i socialtjänstlagen. Socialstyrelsen är central och Länsstyrelsen regional tillsynsmyndighet över … Bibliotek och öppettider.

Pedagogik är ett brett forsknings- och utbildningsfält med fokus på lärande, utveckling, socialisering, uppfostran, undervisning, utbildning och bildning. Programmet är utformat så att det ger studenten kunskaper och färdigheter för vidare studier på avancerad nivå och forskarnivå inom ämnet pedagogik men bör även kunna leda till anställningsbarhet direkt. Programmet ges på Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30947 KPU är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare och som redan har läst minst 90/120 hp i ett skolämne. Vid Göteborgs universitet finns två kompletterande pedagogiska utbildningsprogram. Båda KPU-programmen omfattar 90 hp, men skiljer sig åt i studietid, i studietakt, i behörighet och med vilka ämnen du kan söka. Specialpedagogprogrammet är en vidareutbildning för verksamma lärare/pedagoger med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen.
Kriminologiska teorier och perspektiv

Pedagogiska programmet gu

Öppet utan bemanning vardagar kl 10-18 för medarbetare och studenter med GU-kort. Pedagogiska programmet vid Uppsala universitet Pedagogiska programmet för Uppsala universitet rymmer visioner för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling. Det tar sin utgångspunkt i Mål och strategier (UFV 2013/110) och ger ledning för hur utbildning på grundnivå och avancerad nivå och i viss mån även forskarnivå kan organiseras.

Grundnivå. 7,5.
Eurojackpot skattur

Pedagogiska programmet gu kunden betalar frakten
ny mappe mac
arkitekt programmet
postnord kuvert
juridisk introduktionskurs su

Länk till programmet. Så en översikt över innehållet. Hoppas att du tycker det är intressant och att det kan bidra till att verka för SWERA:s uppgifter med en intellektuell och social organisering av det pedagogiska kunskapsområdet! Och notera särskilt SWERA:s årsmöte onsdagen den 7 oktober kl 15. Online.

Programmet ges på Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/30947 KPU är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare och som redan har läst minst 90/120 hp i ett skolämne.

Det pedagogiska programmet är uppbyggt utifrån erfarenheter av hur den pedagogiska verksamheten påverkas och hur den styrs av stat, kommun och för­ skola. Programmet är uppdelat i två huvuddelar. Efter ett inledande avsnitt om förskolans uppgifter behandlas i Del Iförskolans pedagogiska verksamhet - mål för

Stödet utformas utifrån ditt behov och kan bestå av flera former av anpassningar.

2020-08-19 När du gör film med GU Play använder du ett program som heter Kaltura CaptureSpace Desktop Recorder. För att kunna använda programmet på Mac måste du gör en ändring i Systeminställningar som du finner under äpplesymbolen.