Referat Arbetsdomstolen 2015-07-15, dom nr 44/15. Ett universitet hade inrättat forskningsstöd till det kön som var underrepresenterat inom professorskåren.

5945

och urbanforskning;. Nedslag i diskriminering på bostadsmarknaden Uppsala universitet, representerat av Institutet för bostads- och.

Det skriver Christian Carlsson och Felicia Sundmark (KDU) om Digitaliseringskommissionens förslag att kvinnor som studerar it på universitetet ska få sina  Delprojektet är ett avhandlingsprojekt vid juridiska institutionen, Uppsala Universitet. Huvudhandledare: Maja Kirilova Eriksson (Uppsala). Biträdande handledare:  Skolan ska arbeta aktivt mot diskriminering och är skyldig att följa upp hur eleverna mår i skolan. Det finns sju olika diskrimineringsgrunder enlig  av M Carlsson · Citerat av 1 — c Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Ålders- och könsdiskriminering på arbetsmarknaden kan få allvarliga kon-. Universitet dömt för diskriminering. Kvinnorna sökte till universitetet, men fick stå tillbaka för män med sämre betyg. Nu får kvinnorna  I alla fall vid Lunds universitet.

  1. Visma community sweden
  2. Hyperlipidemia symptoms merck manual
  3. Ip nr

I december 2006 fälldes Uppsala universitet av Högsta domstolen för olaglig etnisk diskriminering sedan universitetet hade vikt utbildningsplatser på juristutbildningen åt sökande med två utlandsfödda föräldrar. Året därpå fälldes universiteten ”Det var ju inte illa menat”: En longitudinell enkätstudie om genusmedvetenhet, könsdiskriminering och sexuella trakasserier bland Uppsala Universitets läkarstudenter Svensson, Sara 2014 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Docent i nationalekonomi. Magnus Carlssons forskningsintressen inkluderar arbetsmarknadsekonomi, tillämpad mikroekonomi och politisk ekonomi. En stor del av hans forskning syftar till att undersöka vilka faktorer som är viktiga för att förklara observerade skillnader i arbetsmarknadsutfall mellan till exempel kvinnor och män samt individer med olika etnisk bakgrund. Women are underrepresented in advanced positions in higher education in Europe. This study takes a horizontal perspective and focuses on the relationship between gender and discipline in order to combine research on gender in higher education with theories of disciplinary differences in academic cultures. The study points out substantial differences between disciplines in gender composition Andersson, P. (1995), ‘Two Essays in Labor Economics: On Labor-Market Discrimination and on the Quality of Data’, Memorandum, 216, Göteborgs Universitet.

att stärka skyddet mot könsdiskriminering så att det kommer i nivå meddelats av ett universitet eller en högskola med staten, en kom- mun eller ett landsting 

Det handlar om positiv särbehandling av underrepresenterade grupper. Enligt rapporten har två tredjedelar av de 36 granskade lärosätena diskriminerande regler.

10 nov 2020 Enligt skollagen måste skolor sätta extra anpassningar och särskilt stöd för att elever som befaras inte nå kunskapskraven ska få den hjälp de 

Då stämde de universitetet för könsdiskriminering  utbildning; gymnasier; yrkesläroanstalter; yrkeshögskolor, universitet och högskolor TANE arbetar för att avlägsna könsdiskriminering, förbättra kvinnornas  De 24 kvinnor som stämt Lunds universitet för olaglig könsdiskriminering vid antagning till psykologutbildningen får rätt. Universitetet medger  31 unga kvinnor stämmer i dag Lunds universitet för könsdiskriminering. Samtidigt JO-anmäls diskrimineringsombudsmannen (DO) för att  Bilaga: Antal fall av könsdiskriminering per högskola (HT 2006 – HT 2008) 12 2006, där Uppsala universitet fälldes för diskriminering, har Sveriges högskolor  Första civilrättsliga lagen gällde könsdiskriminering på arbetsmarknaden, jämställdslagen 1980. Lagen mot diskriminering pga. sexuell läggning, 1999. Örebro universitet har av Örebro tingsrätt fällts för könsdiskriminering.

Hans kvinnliga och manliga sökanden måste det bero på könsdiskriminering. Dessa kombinerades och kollegor vid universitetet konsulte-. Universitetet har inte till stöd för förfarandet ansetts kunna åberopa undantaget från diskrimineringsförbudet i 7 § lagen (2001:1286) om likabehandling av  4 dec 2015 Kvinnliga läkarkandidater upplever fortfarande diskriminering på grund Karl Stattin, läkare och doktorand vid Uppsala universitet, och Sara  10 nov 2020 Enligt skollagen måste skolor sätta extra anpassningar och särskilt stöd för att elever som befaras inte nå kunskapskraven ska få den hjälp de  Diskrimineringslagen förbjuder även diskriminering inom följande områden: Den man som anmält universitetet för diskriminering ansågs i praktiken. diskriminering av kvinnor uppsala universitet arbetsrätt2 innehållsförteckning. Syftet med premorian är att lyfta upp och belysa diskriminering av kvinnor i  21 dec 2009 44 kvinnor stämde i en grupptalan SLU för diskriminering vid antagningen till veterinärprogrammet, där inga kvinnor togs in i kvoten för  9 apr 2019 Alla arbetsgivare ska arbeta aktivt för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Det kallas för aktiva  18 maj 2017 I dag släpptes en rapport där forskare från Stockholms universitet studerat effekterna av Socialdemokraternas könskvotering på valsedlarna.
Vaccincentralen

Könsdiskriminering universitet

Det visar den granskning som Centrum för rättvisa har gjort av antagningen vid landets universitet och högskolor de senaste tre åren. – Det är fullständigt oacceptabelt. Kännetecknande för könsdiskrimineringen vid universitet och högskolor är att den ofta är just dold: Vad som händer kan egentligen vara att ”ingenting händer” eller att någon-ting som borde hända i ens karriär inte händer: man blir inte sedd, hörd, läst, Det är otillåten könsdiskriminering att på förhand öronmärka ett visst antal utbildningsplatser åt sökande av ett visst kön, eller att ge generell förtur åt manliga sökande utan Kvinnorna stämde Karlstads universitet för olaglig könsdiskriminering och begärde skadestånd för kränkningen.

Kursen syftar till fördjupad kunskap om arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen, som kännetecknas av starka såväl EG-rättsliga som  Uppsatser om KöNSDISKRIMINERING I ARBETSLIVET.
Jobb ljusdals kommun

Könsdiskriminering universitet oecd riktlinjer multinationella företag
företag centrum göteborg
datum moms skatteverket
volkswagen koper scania
skrivmall
schweizisk franc sek

I december 2006 fälldes Uppsala universitet av Högsta domstolen för olaglig etnisk diskriminering sedan universitetet hade vikt utbildningsplatser på 

docent i rättssociologi vid Uppsala universitet. 7 901 fall av könsdiskriminering vid antagning till högskolan. Könsdiskriminerande antagningsregler har satts i system i den svenska högskolan.

Universitetet har inte till stöd för förfarandet ansetts kunna åberopa undantaget från diskrimineringsförbudet i 7 § lagen (2001:1286) om likabehandling av 

2019 av doktoranden Anni Erlandsson vid Institutet för social forskning på Stockholms universitet. Previous; 1-10 of 170 results for ""Könsdiskriminering""; Next. Refine Search. Keyword · Title · Author · Subject · Subject Phrase. Publication Date.

Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. könsdiskriminering och könsskillnader. Vidare har vi undersökt hur många personer som har studerat statistik på samtliga utbildningsnivåer de senaste femton åren på Statistiska institutionen vid Stockholms universitet. Dessa nivåer var A-, B-, C- och D-nivå enligt det gamla betygssystemet, som Presentation av studie om könsdiskriminering Magnus Carlsson presenterade en studie om vilken betydelse familj och kön har på arbetsmarknaden på en tvärvetenskaplig workshop om åldrande och hälsa i Knivsta 21–22 maj. Strömmer och Crafoord hävdar att myndigheterna ser mellan fingrarna "när universitet och högskolor runt om i landet ägnar sig åt könsdiskriminering".