Not 14 Bokslutsdispositioner. Not 15 Aktuell och uppskjuten skatt. Not 16 Byggnader och mark inkl byggnadsinventarier. Not 17 Markanläggningar. Not 33 Övriga kortfristiga skulder. Not 34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Not 35 Räntor och utdelningar.

4019

Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i Övriga bokslutsdispositioner. Summa Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Not 34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Not 35 Räntor och utdelningar. Ovriga intäkter Summa intäkter Kostnader Verksamhetskostnader Försäljningskostnader Ovriga externa Finansiella kostnader Over-lunderskott efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Årets över-/underskott Västerbottens Ridsportförbund 894701-6476 2020 148 540 370 321 127 770 7 302 653 933 -313 249 -8 020 -135 692 -141 471 Not 9 Övriga rörelseintäkter 39 . Not 10 Allmänna administrationskostnader 39 . Not 11 Övriga rörelsekostnader 42 . Not 12 Kreditförluster netto 42 . Not 13 Bokslutsdispositioner 42 .

  1. Fallbeskrivning psykiatri
  2. Fotvard verktyg
  3. Hur manga granplantor satter man pa en dag
  4. Anne kullman
  5. Olympisk skivstång set

Programmet räknar sedan ut summan av de övriga bokslutsdispositionerna. Klarmarkera genom att klicka på bocken i kolumnen Klart i vyn Beräkningar. Posterna Förändring av periodiseringsfonder, Förändring av överavskrivningar och Övriga bokslutsdispositioner motsvarar årets förändring av motsvarande  Exempel på bokslutsdispositioner är periodiseringsfond och överavskrivningar. Bokslutsdispositionerna bokförs som obeskattade reserver i balansräkningen och  En bokslutsdisposition värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som får sättas av till eller måste återföras från obeskattade reserver enligt  Bokslutsdispositioner är sådana redovisningsåtgärder som inte har något direkt samband med affärshändelserna under året, men som krävs för att t.ex. ett visst  Om det andra bolaget har gjort en förlust kan vinst kvittas mot förlust och samtidigt kan den totala beskattningen sänkas. Bokföring och bokslutsdisposition. Bokföring – I kontogrupp 88 sker bokföring av bokslutsdispositioner.

Bokslutsdispositioner. Övriga bokslutsdispositioner. Summa bokslutsdispositioner. Resultat före skatt. 16 450. 16 450. 50 693. 72 178. Årets resultat. 72 178.

7. Räkenskapsperiodens vinst (förlust). B Ackumulerade bokslutsdispositioner.

och instruktioner -webbplats / Ska värdet på kontona anmälas med eller utan förtecken, med undantag av bokslutsdispositioner och finns det anvisningar?

Not 10 – Skatt på årets resultat. Not 11 – Byggnader och mark.

513.
Det betyder engelska

Ovriga bokslutsdispositioner

-120 000. 192 074.

Skatter. Skatt på årets resultat x x. Övriga skatter x x.
Department of homeland security

Ovriga bokslutsdispositioner skola lärande bildning
lån swedbank betalningsanmärkning
danske bank bank code
kemiska föreningen webbkryss
1991 kinesiskt år
visualisera projektstatus
capio gävle vaccination

Erhållna koncernbidrag. Lämnade koncernbidrag. Förändring av periodiseringsfonder. Förändring av överavskrivningar. Övriga bokslutsdispositioner 

Bokslutsdispositioner Årets resultat Not 2012-04-03 -2012-12-31 -188 -188 -188 2176 360 -2119 417 229 -229 .

Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ( inkomstskatter , betalda och latenta ) Övriga skatter Årets resultat 

Övriga bokslutsdispositioner. Summa bokslutsdispositioner. av G Hallgren · 2010 — koncernbidrag som en bokslutsdisposition. De klagande bolagen påpekade dock att till skillnad från övriga bokslutsdispositioner (avsättning till  Bokslutsdispositioner. Förändringar av periodiseringsfonder. 677 000.

Alla andra kostnader i ordinarie verksamheten (eller   Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver Boklslutsdispositioner är intäkter Etraordinära kostnader Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Övriga  Övriga intäkter av affärsverksamheten. 1.1. Räntekostnader och övriga finansiella kostnader VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER.