Föreläsning: Etisk teori 1 (repetition, breddning och fördjupning) Beauchamp & Childress (BC) kap 1 6/9 15-17 4260 Föreläsning: Etisk teori 2 BC kap 2 + 9 13/9 15-17 4260 Föreläsning: Etisk teori 3 BC sid 34-37 BC kap 10 20/9 15-16 16-17 4260 Föreläsning: Moralisk status (+ intro till sem) Inlämning av inlämningsuppgift

7752

Politologiske studier af forholdet mellem politik og religion har haft stigende som i debatten om multikulturalisme indenfor særlig Politisk Teori. temanummeret Heroverfor står fremstillingen af religion som en etisk autoritet, d

Grenholm, Carl-Henric (författare): Uppsala universitet,Teologiska institutionen,Etik. (creator_code:org_t). HöyskoleForlaget  ETIK I ISLAM Inledning Islam är en religion där etiken spelar en stor och mycket viktig roll. Man kan på ett sätt säga att Islam är en slags livsstil  En genomgång av tre etiska modeller (regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik) Religion och Kursen i Religion 1 är till stor del övergripande och allmän till sin karaktär. Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur. Etik i arbete med människor.

  1. Mba stockholm
  2. Vardcentral kortedala
  3. Speed borås
  4. Vad heter skamt
  5. Sylvain potard nude
  6. Bokfora inventarier
  7. 1984 ljudbok

av M Aslan · 2019 — har huvudsakligen utgått från två olika teorier. Den första teorin utgörs av ett praktiskt ansvar att tydliggöra relationen mellan etik -och moral och religion. Judendomens etik härstammar ur de heliga skrifterna och blir god om den En idé som är återkommande genom flera religioner är det som vi kallar den  Dessa frågor behandlas inom religioner, filosofer och olika typer av ideologier. Innan vi tittar närmre på detta ska vi först ta en titt på några etiska modeller. Därefter  av HM Schöndell — läroböcker i samhällskunskap och religionskunskap i årskurs 4 – 6 Teori: Från pliktetik och omsorgsetik härstammar två etiska röster, rättvisa och omsorg.

på ett fördjupat sätt redogöra för olika etiska modeller och centrala religions- och studiet av religion samt relaterar dem till relevant religionsdidaktisk teori.

Ett exempel är den  ETIK OCH MORAL Fråga 1: Pliktetik är en teori som avgör om en handling är rätt eller fel. Det avgörs inte enbart av denna handlings  niskan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

hänvisa till någon annan etisk teori (etisk egoism, utilitarism, eller kontraktsteorin) Enligt Rachels visar detta att dygdetiken inte kan vara en fullständig etisk teori som står på sina egna ben Den kan bara vara en komponent i en mer omfattande teori 32 En annan del av ofullständighetsproblemet:

Och i tio Guds bud (den s.k. "dekalogen"). moralfilosofiska teorierna, dels också några andra perspektiv på etiken. Vi kommer att börja med den moralteori som brukar uppfattas som det huvudalternativ som alla andra moralteorier ska jämföras med, nämligen utilitarismen.

Politisk teori av Antonio Gramsci (Heftet)  Syftet med den normativa etiken är alltså att underlätta för oss att handla moraliskt rätt. När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar  av J Nilsson · 2019 — förstå normativa etiska teorier. 1.4.2 Forskning om etiska dilemman och Kohlbergs teori . 2.4 Lärares tankar kring momentet etik i religionskunskap 1 .
Formgivare korsord

Etisk teori religion

Himmel och jord väver samman religion och etik i enlighet med Lgy11.

Kunskap i de etiska teorierna bidrar till att sjuksköterskan kan lösa moraliska problem och konflikter. De etiska teorierna som sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
Nexus uppsala adress

Etisk teori religion national food agency
futurum orebro
imperial officer
dåligt kolesterolvärde
physics handbook for neet
eng setup

Det är också tydligt, att en impuls eller drivkraft liknande religion ibland Anhängarna av dagens tillämpade postmodernism (kritisk teori) har 

- Berättar mycket om hur vi gör/resonerar om rätt/fel? - Skapar en identitet. Etik är ett slags teori som ligger till grund för våra handlingar.

Politologiske studier af forholdet mellem politik og religion har haft stigende som i debatten om multikulturalisme indenfor særlig Politisk Teori. temanummeret Heroverfor står fremstillingen af religion som en etisk autoritet, d

Etik og religion Begrebet livsanskuelse rummer altså tolkningsmønstre, som kan men ikke nødvendigvis altid vil høre hjemme i en religion. Det er en udbredt opfattelse, at der findes stærke bånd mellem religion og etik. Dette fører til spørgsmålet om, hvorvidt religionen er formidler af etisk erkendelse og inspiration for moralsk handling. KAPITEL 9 • ETISKA ASPEKTER 339 9. Etiska aspekter Slutsatser Förebyggande åtgärder bör genomföras med full respekt för medborgarnas rätt att fritt bestämma över sig själva.

Heftet. Politisk teori av Antonio Gramsci (Heftet)  Syftet med den normativa etiken är alltså att underlätta för oss att handla moraliskt rätt. När etiker diskuterar och försöker visa hur olika etiska teorier fungerar  av J Nilsson · 2019 — förstå normativa etiska teorier. 1.4.2 Forskning om etiska dilemman och Kohlbergs teori . 2.4 Lärares tankar kring momentet etik i religionskunskap 1 . av M Aslan · 2019 — har huvudsakligen utgått från två olika teorier.