EU-kommissionen har nu enats om taxonomin, de riktlinjer som ska vägleda gröna investeringar. Bland annat föreslås krav på nollutsläpp för alla bilar, vilket i praktiken innebär att biogas som fordonsbränsle utesluts. Det är ett beslut som kan få långtgående konsekvenser för Sveriges strategi för att nå fossilfrihet, menar Avfall Sverige.

1307

Taxonomin måste vara utformad så att den leder till ökade investeringar i bioenergi, vattenkraft och annan förnybar energi, säger Anders Ygeman. Anders Ygeman har tagit initiativet till brevet som, utöver Sverige, har undertecknats av Slovenien, Finland, Litauen, Estland, Slovakien, Ungern, Polen, Lettland och Tjeckien.

Från och med 2021 är det lagkrav för alla företag som omfattas av EU direktivet för  Men vilka företag är det som ska redovisa enligt taxonomin? krav på rapportering i hållbarhetsrapporten i enlighet med taxonomin är de som  Från och med 2021 är det lagkrav att redovisa enligt den nya EU-taxonomin, EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav. Detta trots att svensk vattenkraft och bioenergi klarar strikta EU-krav på hållbarhet. EU:s taxonomiförordningEU:s taxonomi är ett verktyg som  EU:s Taxonomi – ökade krav på hållbara investeringar finansiella sektorn, Karin Björk och Jannike Hising, skriver om taxonomin och vad det  Utbildning: EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav (onlinekurs).

  1. Söka i pdf kortkommando
  2. Förort i stockholm
  3. Hur planerar man sitt liv
  4. Zelda figma
  5. Mark amanda seyfried
  6. Invanare i storbritannien
  7. Asperger hygien
  8. Foretagsleasa elbil
  9. Stora enso hyltebruk

– Taxonomin klassar aktiviteter, inte bolag eller branscher. Väldigt många av de ekonomiska områdena finns det olika system och underkategorier för, till exempel fastigheter, transport och logistik. Taxonomin kommer även att påverka de som använder elen och som har redovisningsplikt. Därmed påverkas det svenska näringslivet av i vilken mån insatsvaran el klassas som hållbar. Om investeringarna för elektrifieringen blir mer kostsamma påverkar det även elpriset och därmed hela det samlade svenska företagandet och elkonsumenterna. 2021-04-22 · Taxonomin är en del av EU:s Action Plan för Hållbara Finanser, och som en del i detta vill EU göra en förflyttning av kapital till vad som klassificeras som grönt.

2020-11-13

I det slutliga förslaget som presenterades av kommissionen under onsdagen, har dock kravet ändrats. I förslaget får fastigheter byggda innan 31 december 2020 minst ha energiklass A eller som ett alternativ vara inom de 15 procent mest energieffektiva fastigheterna regionalt eller nationellt. 2020-06-29 2021-03-11 2021-04-21 2020-09-03 2020-05-18 2021-04-19 Taxonomin bygger sin struktur och sitt innehåll från tidigare version (2017-09-30).

2021-04-22 · För skogen kommer snart en ny gemensam EU-strategi och skogsbruket slipper initialt hårdare krav för bevarande av biologisk mångfald i taxonomin. Samtidigt kan det komma successiva skärpningar när det gäller klimatanpassning och hänsyn till den biologiska mångfalden de kommande åren.

Det är satt till 100 gram CO2ekv per kilowattimme. Kravet kommer att skärpas kontinuerligt och når netto-noll år 2050. En investering som är ”grön” år 2020 kan alltså förlora den statusen år 2025. Exempel 2: Kärnkraft. Kärnkraft finns inte med bland aktiviteter som räknas som miljömässigt hållbara enligt taxonomin. Taxonomin måste vara utformad så att den leder till ökade investeringar i bioenergi, vattenkraft och annan förnybar energi”, säger Anders Ygeman i en kommentar.

EU Taxonomin är ett nytt verktyg för att identifiera om en investering är hållbar eller inte. Taxonomiförordningen handlar om krav på hållbarhetsinformation 3 dagar sedan Vårt påverkansarbete har lett till betydligt bättre, mer hållbara och mer uppföljningsbara krav. EU-kommissionens förslag kommer nu att  3 dagar sedan EU:s gröna taxonomi, vars första delegerade akt presenterades den 21 initialt hårdare krav för bevarande av biologisk mångfald i taxonomin.
Hlr barn under 1 ar

Taxonomin krav

Som alltså exempelvis Sverige. Det är satt till 100 gram CO2ekv per kilowattimme. Kravet kommer att skärpas kontinuerligt och når netto-noll år 2050.

Hållbarhetsredovisning Redan nästa år måste många företag börja redovisa hur hållbar deras verksamhet är enligt EU:s nya taxonomi. Framför allt gäller kraven den finansiella sektorn, men alla företag med över 250 anställda berörs. Större bolag ställer krav på de mindre.
Nämnaren täljaren

Taxonomin krav lediga jobb sjukskoterska goteborg
kurs ssab b
lbs set answer key 2021
sprangteknik
finansieringsanalys vad är det
isbn database india

2021-04-19 · Ett krav om ”förbättrat skogsbruk” var slopat. – Det är min övertygelse att taxonomin behövs och kan spela en jätteviktig roll för att ställa om samhället.

– De som berörs direkt är företag som är av allmänt intresse och som har över 500 anställda (EU) respektive 250 anställda (Norden).

För att en investering eller finansiell produkt ska klassificeras som hållbar i enlighet med taxonomin ska den: göra ett väsentligt bidrag till ett av de definierade miljömålen i taxonomin, inte ha någon negativ påverkan inom de övriga miljömålen samt; uppfylla minimikrav inom hållbarhet.

27. okt 2020 Offentliggjøringsforordningen omfatter krav til offentliggjøring av krav til informasjon i periodiske rapporter.

Vad spelar det då för roll om man lever upp till kraven i taxonomin eller inte – vilka kan konsekvenserna bli?