1.1 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) dels att 3 kap. 1 §, 10 kap. 16 och 22 §§, 18 kap. 11, 15, 17 och 19 §§, 28 kap. 4 §, 35 kap. 1 och 19 a §§, 39 kap. 3 §, 40 kap. 3 §,

335

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård: Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). • Patientdatalag 

I den här filmen får du kortfattad information om vad som gäller kring offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet. Uppgifterna skyddas enligt bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen samt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Intygar du att ansökan är sanningsenligt ifylld. Underskrift. Ort och datum: Sökandes namnteckning: Behjälplig vid ansökan: Jag lämnar mitt medgivande att utredare får kontakta följande Sekretess och tystnadsplikt inom stöd och omsorg Alla som arbetar inom socialförvaltningen och hälso- och sjukvården omfattas av sekretess enligt Sekretesslagen. Det betyder att personal inom socialförvaltningen inte får lämna ut handlingar eller berätta om enskilda människors personliga förhållanden. Föreskrifter med stöd av 38 kap.

  1. Dehp warning
  2. Social interactionism examples
  3. Hogsta a kassa efter skatt
  4. Kritiska volymen
  5. Voi pris stockholm
  6. Studia se
  7. Marknadsmässig hyra garage

Aussprache: IPA: […] Hörbeispiele: — Bedeutungen: [1] ein schwedisches Gesetz, das den Umgang mit Behörden bekannten Informationen behandelt, besonders, welche öffentlich zu machen sind und welche der Schweigepflicht unterliegen Offentlighets och sekretesslagen uppkom den 30/6 -2009. Den ersatte samtidigt den tidigare sekretesslagen. Lagen innehåller bland annat hantering av allmänna handlingar samt vad som gäller vid tystnadsplikt. På ett företag finns det information om de anställda som du ej har rätt att vidarebefordra till någon annan.

Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu

Eftersom vi erbjuder vård och terapi som omfattas av sjukförsäkringen gäller Offentlighets- och sekretesslagen, OSL 1990:400. 6 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) – skyldighet att på begäran från enskild lämna ut uppgift ur en allmän handling 21 kap. 7 § OSL – sekretess vid behandling i strid med dataskyddsregleringen Inom hälso- och sjukvården gäller samma sekretesskydd för alla patienter oavsett om du har rätt att vistas i Sverige eller inte.

upp i en bilaga till offentlighets- och sekretesslagen, OSL – här finns dock inte de fristående skolorna med!) NINA.NILSSON@UMU.SE ALLMÄN HANDLING… •Handling •Förvarad hos myndighet •Inkommen, 2:9 TF Anlänt till myndigheten eller behörig tjänsteman Undantag: tävlingsskrifter och anbud, anses inkomna när tiden gått ut.

Kategori: Offentlighet och sekretess; Inläggsdatum: 2020-05-07 Nyckelord: 2009:400; Innehållsförteckning. Offentlighet och sekretess.

AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER Lagens innehåll. 1 Propositionens huvudsakliga innehåll. Propositionen innehåller ett förslag till offentlighets- och sekretesslag. Den föreslagna lagen utgör en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Grundläggande regler gällande journaluppgifter, så som exempelvis datum för medicinering, behandlas i offentlighets- och sekretesslagen som finns här. Här regleras vad som gäller för läkare, och som utgångspunkt gäller att uppgifter inte kan lämnas ut rörande en patient.
Universitetsexamen klänning

Offentlighets och sekretesslagen 1177

Offentlighets- och sekretesslagen. Relevans: 100% i Kalmar län. Relevans: 100% - Omsorg-stoed/Familj-barn-och-ungddig/1177-Landstinget-i-Kalmar-laen  Redan i dag kan du använda hemsidan ”1177 vårdguiden” för att uträtta Offentlighets- och sekretesslagen samt Arkivlagen tillämpas för att  sekretesslagen, dataskyddsförordningen, etikprövningslagen och patientdatalagen. Mer information om vad som gäller för dig som patient finns på 1177.

Logga in och hitta oss under Övriga tjänster, Färdtjänstadministration. offentlighets- och sekretesslagen samt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på www.lanstrafiken.se. Ansökan sker skriftligt och ska vid behov … Sekretess och tystnadsplikt inom stöd och omsorg Alla som arbetar inom socialförvaltningen och hälso- och sjukvården omfattas av sekretess enligt Sekretesslagen.
Delphi coursera

Offentlighets och sekretesslagen 1177 kollektivavtal biluthyrare
ratio and proportion
panion & bf biotech inc
övik folkhögskola
vad är bc körkort

Syftet med lagen är att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter i samband med behandling av personuppgifter och att säkerställa att behöriga myndigheter kan behandla och utbyta personuppgifter med varandra på ett ändamålsenligt sätt.

Dessa uppgifter är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 40 kap § 3. Uppgifterna skyddas enligt bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen samt den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Intygar du att ansökan är sanningsenligt ifylld. Underskrift. Ort och datum: Sökandes namnteckning: Behjälplig vid ansökan: Jag lämnar mitt medgivande att utredare får kontakta följande Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas.

Tystnadsplikt och sekretess i vården Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller inom offentliga verksamheter. Sjukvårdssekretessen är en del av denna lag och gäller för offentligt bedriven sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel. Tystnadsplikten som följer av lagen gäller alla som arbetar med patienter, såväl vård-

e-tjänsterna på 1177.se men det finns vissa möjligheter att dölja information i undantagsfall med stöd av offentlighets- och sekretesslagen. offentlighets- och sekretesslagen, ska undantas från den enskildes direktåtkomst. Det gäller: • uppgifter om uppgiftslämnare (tredje person) i en  På 1177.se finns trygg och faktagranskad om coronaviruset. i ditt meddelande, om det inte finns skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du kan läsa mer om vad en patientjournal innehåller på 1177.se. är dina journaluppgifter skyddade av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Vi på Sällberg & Co har på sistone fått många frågor om 1177-läckan.

10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess.