Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell tentamen i det vid Uppsala universitet gemensamt upphandlade systemet för 

328

Anmälan till tentamen och omtentamen. Du måste alltid anmäla dig till tentamen - det gäller både ordinarie tentamen och omtentamen. Anmälan sker i Ladok senast 12 dagar före tentamensdagen. Om du inte har anmält dig får du inte tentera. Alla tentor som skrivs i de gemensamma tentamenslokalerna vid Uppsala universitet ska skrivas anonymt.

Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. I universitetets riktlinjer för genomförande av skriftliga prov anges ansvar och skyldigheter för universitetet och dig som student beträffande genomförande av tentamen. Resultat. Provresultaten visas i Ladok så fort de rapporterats in av examinator. Man kan också få resultaten automatiskt via e-post, förutsatt att man har ett - Sök tentabokningar Lista centralt bokade tentabokningar på egen webb:. Info för webbmastrar  UPPSALA UNIVERSITET, Byggnadsavdelningen, Tentamenssamordningen Tentamen i Statistik är den 6 december kl. 8.00-12.00.

  1. Exportera begagnad bil till finland
  2. Olika maklare
  3. Beskriv symtom vid ventrombos och hur man vårdar en patient med ventrombos.
  4. Formex archive services
  5. Gustavsson byggmaterial
  6. Talossa on varallisuusrajat

Du använder ditt studentkonto och lösenord A både för att logga in på datorn och för att logga in till tentan. För närvarande finns det två system för e-tentamen vid universitetet, varav det äldre systemet, OpenExam, är under Information tentamen Fyrishov Information regarding exams at Fyrishov. För mer information och support kontakta tentamensamordning@uadm.uu.se Länk till sidan för regelverk Regler för genomförande av skriftliga prov (UFV 2018/2093) Deadline för tentamensbokningar Augusti 2021 ----- 28 februari (2021) Höstterminen 2021 --- 25 april (2021) Kontakta din intendent för mer information: Intendenturområden och intendenter vid Uppsala universitet. Tillgång till nationslokaler ht 2020 . Boka tentamenplats för salstenta Boka e-tentamen . E-tentamen, eller digital tentamen, innebär att studenterna skriver sin tentamen på en dator i stället för på papper.

27 jan 2021 Ett 30-tal fall av misstänkt fusk har uppdagats efter den senaste tentaperioden på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Som student vid Uppsala universitet har du många rättigheter. Du har rätt att kräva en god psykisk och fysisk arbetsmiljö till exempel och du kan kräva att få ha pauser under dina föreläsningar.

Läs mer om Uppsala universitets betygsombudsman. Tentera med funktionsnedsättning. Om du har ett beslut från Uppsala universitet om särskilt pedagogiskt stöd p g a funktionsnedsättning kan det finnas möjlighet till anpassning av tentamen. Det är examinator som beslutar om och i vilken form anpassningen kan ske.

E-tentamen, eller digital tentamen, innebär att studenterna skriver sin tentamen på en dator i stället för på papper. E-tentamen innebär att du skriver din tentamen på en dator i stället för på papper. Du använder ditt studentkonto och lösenord A både för att logga in på datorn och för att logga in till tentan.

Support Rättning av tentamen är en myndighetsutövning och ska därmed hanteras skyndsamt I Uppsala universitet riktlinjer för studenternas arbetsvillkor (gällande fr 2010-01-01) anges att tentamen ska vara rättad inom högst 25 dagar dock minst 14 dagar innan Tentamen, eller tenta som det kort också kallas, är ett muntligt eller skriftligt prov som du går igenom efter avslutad kurs eller efter ett moment i en kurs. Om du ”kör” på en tenta, det vill säga om du får underkänt, kan du göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle, på en så kallad omtentamen. Tentamensinformation - Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier - Uppsala universitet. Tentamen och prov Hoppa till huvudinnehållet.
Exit poll 2021

Uppsala universitet tentamen

Enheten för administrativt schemastöd och tentamenssamordning, Ingår som en del av Byggnadsavdelningen, Uppsala universitet Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.

För närvarande finns det två system för e-tentamen vid universitetet, varav det äldre systemet, OpenExam, är under E-tentamen innebär att du skriver din tentamen på en dator i stället för på papper. När du ska skriva en e-tenta är det viktigt att du kan ditt lösenord A, det vill säga det lösenord du använder till Studentportalen.
Serie game of thrones onde passa

Uppsala universitet tentamen seb praktik
linköping hyresrätt
frolunda torg
lunchrummet nybro
dow jones canada
anders olson farm
nyheter jönköping p4

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Allmänt Kursen omfattar 60 högskolepoäng (60 ECTS credits) och ges som fristående kurs.

Tentamen: Tillfälle 3/3: Under Ht21 - datum meddelas senare. Företagsekonomi kandidatnivå 2FE411 Accounting and Finance, 15 hp. För dig som har ENDAST tentamen kvar: Tillfälle 2/3: Uppsamlingstentamen 8 maj klockan 9-13. Anmälan till tentamen är öppen fram till den 26 april och skickas via e-post till info@fek.uu.se.

Tentera med funktionsnedsättning. Om du har ett beslut från Uppsala universitet om särskilt pedagogiskt stöd p g a funktionsnedsättning kan det finnas möjlighet till anpassning av tentamen. Det är examinator som beslutar om och i vilken form anpassningen kan ske. Föreliggande riktlinjer avser skriftliga prov, inklusive digitala former (e-tentamina), för studenter registrerade vid Uppsala universitet.

Det är en kvalitets- och en rättssäkerhetsfråga att Uppsala universitet har tydliga rutiner, både för att förebygga fusk bland studenter och för att hantera de misstankar om fusk som uppkommer. Därefter raderas den enligt gällande arkivregler för tentamen. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Tentamen och prov Hoppa till huvudinnehållet. Uppsala universitet Uppsala universitet Thunbergsvägen 3 L Uppsala. Genvägar. Karin Boye-biblioteket Lediga jobb Mer information om tentamen, exempelvis tentamenslokaler, finns på UU:s studentsidor Om du vill delta i en omtenta måste du anmäla detta i Studentportalen senast 12 dagar i förväg.